935402624 clubalelllasistres@gmail.com

Contacta amb nosaltres

Club Tennis Alella Sistres

 

Adreça: Carrer Berlín, 8, 08328 Alella, Barcelona

Telèfon:  935402624 / 644880710

Correu electrònic: clubalellasistres@gmail.com

 

Club Tennis Alella Sis Tres